07-06-2017 01:30:00

"Đôi lúc lại nghĩ xã hội phong kiến vẫn tốt hơn mày ạ." "Why?" "Thì bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy, bằng này tuổi con tao ít cũng biết chạy rồi. Còn tự do yêu đương với lại tự do hôn nhân cái kiểu này, không biết đời nào mới có con có cái đây."

back to top
+