07-06-2017 01:30:00

"Đôi lúc lại nghĩ xã hội phong kiến vẫn tốt hơn mày ạ." "Why?" "Thì bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy, bằng này tuổi con tao ít cũng biết chạy rồi. Còn tự do yêu đương với lại tự do hôn nhân cái kiểu này, không biết đời nào mới có con có cái đây."

10-08-2016 01:28:00

Chàng trai: “Thiền sư, con hay bị mất ngủ, nên làm thế nào ạ.” Thiền sư chỉ tay về bức tường trắng xoá ngoài sân. Chàng trai ngẫm nghĩ hồi lâu: “Ý thầy là con nên vứt bỏ tạp niệm, lòng sáng như ngọc mới mong an giấc?” Thiền sư bực mình nói: “Ý ta là mời cậu về cho, nửa đêm nửa hôm không cho ai ngủ hả?”

back to top