05-09-2017 01:15:00

Mẹ nằm xuống sau một đời gian khó Mấy mươi năm mẹ tần tảo gánh gồng Con tiễn mẹ bằng hai hàng lệ đỏ Chim xa bầy khóc lạc giọng bên sông

04-09-2017 01:18:00

Mẹ lặng nhìn nước mắt con rơi Giọt nước mắt lần đầu thất bại, Con lớn khôn rồi chẳng còn bé dại Phải biết đứng lên bằng chính sức của mình.

01-09-2017 01:15:00

Tháng bảy rồi, tháng bảy của mưa ngâu, Của tình yêu ở hai đầu nỗi nhớ, Của yêu thương giữa đôi miền trăn trở, Đợi Ô Thước bắt cầu Chức Nữ gặp Ngưu Lang.

01-09-2017 01:14:00

Ôi! Những người đã rất từng thân thiết Còn buổi nào cùng trò chuyện thâu đêm Có đơn giản chỉ nhắc một lần tên Mà giờ sao lại vội quên, chẳng nhớ?

back to top