15-11-2017 01:17:00

Gửi ai đó mình vừa nói lời thương Từ lâu lắm rồi nhưng mình vừa mới tỏ Cũng nhiều lần dặn lòng niềm yêu mình chưa có Đừng thấy thích ai đó rồi mà nhung nhớ ngày đêm...

13-11-2017 01:15:00

Giá có thể cùng nhau trở về nhà Em hái một nắm rau sau vườn, nấu bữa cơm ngon ngọt Anh ngồi trước hiên nhà đàn cho lũ se sẻ sà xuống hót Ngôi nhà của chúng mình ấm êm

back to top