22-04-2018 01:14:00

Đổ dài bóng nắng dặm trường Mồ hôi cha rải dọc đường lớn khôn Sinh con sinh cả tâm hồn Nuôi luôn cả những bồn chồn sớm hôm

21-04-2018 01:15:00

"Lần đầu tiên anh và con vào bếp Mới hiểu được nỗi vất vả của em Từ nay hứa sẽ liên tục, thường xuyên Cùng phụ giúp em dọn nhà, nấu nướng"

19-04-2018 01:16:00

Tháng tư về hoa đào giăng ngập lối. Anh âm thầm gom nhặt chút cánh rơi. Tô hồng lại tình đã thắm một thời. Tháng ngày ngắn, vội yêu không ngưng nghỉ.

back to top
+