19-02-2018 01:15:00

Xuân ngủ trong vần thơ Ba ngày yên ả mơ Hoa đẹp cây quả ngọt Tặng xuân cành liễu tơ

15-02-2018 01:15:00

Chiều ba mươi tết nhạt nhoà Quê nhà có đốt pháo hoa rộn ràng? Nơi này nỗi nhớ con mang Một năm xa mẹ ngập tràn niềm thương

13-02-2018 01:15:00

Mẹ đang dưới bếp tiếp lời: "Cuộc sống hiện đại hiện thời, lãng quên Tết về lòng cứ buồn tênh Con cháu xa cứ lênh đênh phương nào?"

back to top
+