17-09-2018 01:14:00

Đã đến lúc mình nên nhìn lại những điều trong quá khứ để nhận lỗi về những điều đã xảy ra dù mọi chuyện có lẽ đã qua nhưng cũng nên một lần thành thật với tất cả

13-09-2018 01:14:00

Sài Gòn có mùa thu không hay thiếu vắng những bàn tay Anh về rồi Hà Nội thoảng thơm hương hoa sữa anh sẽ chụp em xem nhành hoa bên ô cửa được không anh: như năm cũ - đã từng

back to top
+