Nguyễn Công Trung
     
Thành Viên: Nguyễn Công Trung
16-04-2016 02:01:01

Vì yêu, ta yêu cả những gì thuộc về người. Ta muốn có cùng một thói quen, chung một sở thích, cùng niềm đam mê để dễ dàng trò chuyện, gần gũi và quan tâm nhau hơn. Vì yêu, ta chấp nhận mọi thứ, kể cả việc thay đổi bản thân mình.

back to top
+