19-04-2017 12:51:15

Em gặp anh năm em 20 tuổi, vừa đủ trưởng thành để yêu, để biết chịu trách nhiệm. Em chưa phải bận tâm về cuộc sống, chưa phải bon chen, chưa phải đứng giữa những lựa chọn. Trái tim nhiệt huyết của em khi ấy chỉ để dành yêu anh. Đó là thời điểm tuyệt vời để yêu đúng không anh?

08-04-2017 00:39:17

Mạnh mẽ gì đâu anh khi em nói giữa chúng ta chấm hết Mặc anh vài nài, cho anh thêm cơ hội được sửa sai Em không muốn anh phải đắn đo chọn một trong hai Em sẽ rời đi và dĩ nhiên sẽ không còn quay trở lại

back to top
+