23-06-2017 01:00:00

Hoa sen là biểu tượng của sự thanh tịnh, sáng suốt. Hình ảnh cây sen vươn lên khỏi bùn rồi nở hoa tinh khiết cũng giống như người tu hành chân chính sống giữa cuộc đời biết bao dính mắc mà vẫn vươn lên làm chủ bản thân.

19-03-2017 01:00:00

Con nghĩ con giúp anh để anh thay đổi mà yêu con thì con lầm. Không ai có thể thay đổi được tính nết người khác, chỉ có người ấy tự thay đổi thôi con ạ.

12-02-2017 00:15:00

Có ai làm mình tổn thương? Bình tĩnh, có đi chung với nhau lâu đâu! Có ai phản bội, ức hiếp, sỉ nhục mình? Bình tĩnh, có đi chung với nhau lâu đâu! Dù người ta có gây ra cho chúng ta buồn phiền gì chăng nữa, hãy nhớ rằng: có đi chung với nhau lâu đâu! Chuyến đi chung của chúng ta trong cõi đời dưới thế này ngắn ngủi lắm và không đi trở ngược lại được.

25-01-2017 14:40:00

Tối hôm ấy, cũng không biết là tối hôm nào, lòng sư cụ lại tự nhiên ngờ là đêm ba mươi Tết. Sư cụ đến thắp đèn ở trước Phật đài thật sáng và đốt trầm nhiều trong một cái đỉnh hình hoa sen. Đoạn sư cụ quỳ trên chiếu cỏ cố thành tâm tụng niệm để quên những chuyện xa xưa.

back to top