23-06-2017 01:30:00

Quá khứ không thể xóa bỏ nhưng cũng không thể vì thế mà trở lại ám ảnh và ngăn cản chúng ta. Người thông minh học cách đối phó với nó và vượt qua những ám ảnh từ quá khứ.

20-06-2017 01:30:00

Một trang giấy đã kín chữ thì có thể sử dụng được nữa không? Đương nhiên là chúng ta chẳng thể viết lên những trang giấy đó. Tương tự như quá khứ cũng vậy, chúng ta không thể thay đổi nó, thế nên đừng quá để tâm đến nó làm gì. Chuyển hướng chú ý của bạn đến hiện tại - nơi bạn có thể kiểm soát và tiến lên.

16-06-2017 01:30:00

Có một sự thật rằng nếu bạn chỉ nói chuyện hoặc tiếp xúc với những người hay chán nản thì tâm trạng của bạn cũng dễ bị chán nản theo. Chẳng phải chúng ta đều biết đến câu "Gần mực thì đen gần đèn thì rạng" đó sao. Hãy nên tiếp xúc với những người lạc quan, bạn sẽ luôn vui vẻ và hào hứng ngay thôi.

back to top