27-05-2018 01:30:00

Tâm đơn giản, cuộc sống cũng trở nên giản đơn; tâm tự do, cuộc sống cũng trở nên tự tại, đến đâu cũng tự tìm thấy niềm vui. Lúc đắc ý cần xem nhẹ, khi không như ý hãy nghĩ thoáng. Cuộc đời không có gì là không thể buông bỏ được, cầm lên được thả xuống được.

23-05-2018 01:28:00

Khi bạn đói, khi bạn có món ngon, hãy ăn ngay, đừng để dành. Bạn sẽ không bao giờ biết được tới khi nào mình mới có bữa tiếp theo và món ngon ấy còn ở trên bàn bao lâu. Cũng như cơ hội vậy, nếu có cơ hội hãy nhanh chóng nắm lấy bởi bạn không biết đến bao giờ mới nhận lại được cơ hội ấy đâu.

21-05-2018 01:30:00

Đừng bao giờ làm vui lòng ai đó, đó không phải nghĩa vụ của bạn. Bởi vì bạn không bao giờ có thể làm vui lòng tất cả mọi người. Nếu bạn cố gắng làm hài lòng người này thì sẽ làm mất lòng người khác vì vậy đừng cố gắng làm hài lòng ai hết.

back to top
+