27-09-2017 01:30:00

Càng kỳ vọng càng tạo áp lực cho chính mình mà thôi. Cho dù chúng ta luôn phải nỗ lực và cố gắng, thế nhưng cũng không nên khiến bản thân mệt mỏi và áp lực. Hãy cứ làm tốt nhất trong khả năng của bạn, thành công sẽ tự khắc tìm đến.

back to top