16-09-2017 01:30:00

Cuộc sống thật không dễ dàng gì, áp lực công việc, cuộc sống khiến bạn mệt mỏi. Đã thế còn không ít lời dèm pha từ thiên hạ khiến bạn càng rối loạn hơn. Thế nhưng 9 người 10 ý, hãy vượt qua những lời dèm pha bằng những góp ý nhỏ sau đây nhé.

back to top