09-03-2016 08:05:58

“Em đừng học cách đi một mình, vì vẫn còn anh ở đây. Nếu muốn đi nhanh, hãy bước một mình. Nhưng muốn đi xa, chúng ta hãy bước cùng nhau, em nhé....”

11-02-2016 08:19:35

Là con gái, chẳng có ai là thích mạnh mẽ cả, chỉ là họ sợ yếu đuối và tổn thương nên bắt buộc phải mạnh mẽ thôi. Còn tôi không biết mình phải cố gắng mạnh mẽ đến bao giờ nữa. Yêu là thấy bình yên khi ở cạnh một người!

04-02-2016 08:12:18

Trái tim ai cũng biết yêu, biết thứ tha, biết chấp nhận và biết đặt niềm tin. Anh tin ngày mai thôi như bản nhạc mà anh đã nghe những ngày qua, cô sẽ quay trở lại.

back to top