Hà Nội tháng mười dễ nhớ phải không em?

Tác giả:
25-10-2016 01:28:000

Thời tiết mùa này người ta dễ nhớ phải không anh
Mới ngày trước còn cùng chung nhịp bước
Rồi người đi, lâu rồi không gặp được
Người sợ buồn nên tránh chẳng về thăm

***

Hà Nội tháng mười dễ nhớ phải không em?

Hà Nội tháng mười dễ nhớ phải không em?

Hà Nội tháng mười dễ nhớ phải không em?

Hà Nội tháng mười dễ nhớ phải không em?

Hà Nội tháng mười dễ nhớ phải không em?

Quote: blogradio.vn

Minh họa: Hương Giang

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top
+