Cuộc đời này chẳng có điều gì là không thể

Tác giả:
14-01-2017 01:25:000

Hít một hơi thật sâu
Thở một hơi thật dài
Ngả lưng cho thoải mái
Không nghĩ về tương lai


***

Cuộc đời này chẳng có điều gì là không thể


Cuộc đời này chẳng có điều gì là không thể


Cuộc đời này chẳng có điều gì là không thể


Cuộc đời này chẳng có điều gì là không thể


Cuộc đời này chẳng có điều gì là không thể

Quote: Blog Radio sưu tầm.

Minh họa: Hương Giang

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top
+