Chắc tại kiếp trước mình duyên nợ gì nhau

Tác giả:
10-03-2017 01:30:000

Em và anh yêu nhau cũng bởi chữ nợ duyên
Chắc tại kiếp trước mình nợ nhau nhiều quá
Thế nên kiếp này mình yêu nhau để trả
Những lỗi lầm, hạnh phúc cả đớn đau

***

Chắc tại kiếp trước mình duyên nợ gì nhau


Chắc tại kiếp trước mình duyên nợ gì nhau


Chắc tại kiếp trước mình duyên nợ gì nhau


Chắc tại kiếp trước mình duyên nợ gì nhau

Quote: Blog Radio Sưu tầm và tổng hợp.

Minh họa: Hương Giang

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top
+