Bước qua đau khổ sẽ thấy hạnh phúc

Tác giả:
16-03-2016 08:40:171

Đừng nên đánh giá một cái cây khi chỉ nhìn thấy nó trong một mùa. Cũng giống như việc đừng nên đánh giá con người khi bạn chỉ nhìn thấy họ trong chốc lát. Bản chất con người chỉ có thể đánh giá khi nhìn vào cả một quá trình.

***

Bước qua đau khổ sẽ thấy hạnh phúc


Bước qua đau khổ sẽ thấy hạnh phúc


Bước qua đau khổ sẽ thấy hạnh phúc


Bước qua đau khổ sẽ thấy hạnh phúc


Bước qua đau khổ sẽ thấy hạnh phúc

Quote: Sưu tầm và tồng hợp

Minh họa: Hương Giang


Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top
+