20-04-2017 01:15:00

Trong tình yêu, một người yếu thì một người phải mạnh. Một người buồn thì người kia không được quyền khóc. Tình yêu không phải là một câu chuyện buồn. Cuộc đời này đã đủ buồn rồi đúng không?

28-03-2017 01:30:00

Thực ra tình yêu đến thì dễ nhưng mấy ai đủ khéo léo để giữ nó. Gặp nhau là cái duyên, lấy nhau là cái phận, còn ở lại bên nhau là do mình cả thôi.

30-01-2017 01:30:00

Mùi bánh chưng đang soi lục bục, hương trầm thắp nghi ngút cuối năm, mùi nước lá mùi già bốc khói là những hồi ức không thể phai trong ký ức mỗi chúng ta.

back to top