07-07-2018 01:20:00

Mình chỉ cần một người cùng mình trên suốt chặng đường đi ghé tặng một nụ hôn khi mùa đông vừa chớm Ánh mắt nhìn đằng kia nhưng lòng thì gần lắm Mình chỉ cần một người mà mỗi khi nhìn nhau đều thiết tha nồng ấm Khoảng trời này quá rộng nhưng con tim chỉ chứa được một người....

back to top
+