28-09-2017 01:35:00

Song Ngư ngây thơ, trong sáng nhưng có lẽ bạn không hề biết rằng, ẩn sau đó là rất nhiều những suy nghĩ, cả trong sáng lẫn đen tối. Bởi bản chất của Song Ngư là đa sầu đa cảm, nên suy nghĩ của họ cũng mang nhiều chiều khác nhau.

back to top