29-03-2018 01:14:00

Cha thì buồn luống bạc sợi ngâu Châm điếu thuốc đục ngầu chòng mắt Quá nửa đêm vẫn ngồi se sắt Thương đoạn đường con sắp đi qua…

back to top
+