02-06-2017 01:25:00

Người tuổi Dần là người có nghĩa khí, đàn ông tuổi Dần có tính cách ngoài cứng trong mềm còn phụ nữ tuổi Dần thì ngược lại bên ngoài yếu đuối còn bên trong lại mạnh mẽ nhưng họ rất hiền từ, thích giúp đỡ người khác chính vì thế cho dù gặp khó khăn, sóng gió gì đều chuyển hung thành cát.

back to top