23-10-2017 01:32:00

Tuy không phải là con giáp thông minh, nhanh nhẹn nhất trong số 12 con giáp nhưng người tuổi Sửu lại là con giáp nhẫn nại, kiên trì nhất và luôn biết trước biết sau, có đầu có cuối, thế nên những người này rất dễ thành công trong sự nghiệp.

back to top