06-10-2017 01:30:00

Từ xa xưa mèo với chó đều là những con vật thân thiết với con người. Chó thì nuôi để giữ nhà, mèo thì nuôi để bắt chuột. Thế nhưng ông bà lại có câu “mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang”, thế nên có mèo lạ chạy vào nhà người ta đều ra sức đuổi đi.

28-09-2017 01:35:00

Song Ngư ngây thơ, trong sáng nhưng có lẽ bạn không hề biết rằng, ẩn sau đó là rất nhiều những suy nghĩ, cả trong sáng lẫn đen tối. Bởi bản chất của Song Ngư là đa sầu đa cảm, nên suy nghĩ của họ cũng mang nhiều chiều khác nhau.

back to top