Can đảm giữ trọn một niềm tin
Can đảm giữ trọn một niềm tin
Người đồng hành cùng em trong những ngày không anh
Người đồng hành cùng em trong những ngày không anh
Chỉ là cơn gió lướt qua đời nhau
Chỉ là cơn gió lướt qua đời nhau
Anh hãy là cơn gió để ôm em lúc buồn
Anh hãy là cơn gió để ôm em lúc buồn
Vì em đã từng hạnh phúc
Vì em đã từng hạnh phúc
Blog Radio 397: Vắng em anh có hạnh phúc không?
Blog Radio 397: Vắng em anh có hạnh phúc không?
Vết mưa (CXAN 257)
Vết mưa (CXAN 257)
Chỉ cần người hạnh phúc tôi cũng sẽ yên lòng
Chỉ cần người hạnh phúc tôi cũng sẽ yên lòng
Hãy yêu - yêu như mối tình đầu (Teen chat 10)
Hãy yêu - yêu như mối tình đầu (Teen chat 10)
Nhận bài viết mới mỗi ngày
Blogviet Blogradio trên mạng xã hội