Blog Radio 397: Vắng em anh có hạnh phúc không?
Blog Radio 397: Vắng em anh có hạnh phúc không?
Vết mưa (CXAN 257)
Vết mưa (CXAN 257)
Chỉ cần người hạnh phúc tôi cũng sẽ yên lòng
Chỉ cần người hạnh phúc tôi cũng sẽ yên lòng
Anh sẽ lấp đầy khoảng trống trong em
Anh sẽ lấp đầy khoảng trống trong em
 Chìa tay ra cho anh nắm
Chìa tay ra cho anh nắm
Hãy yêu - yêu như mối tình đầu (Teen chat 10)
Hãy yêu - yêu như mối tình đầu (Teen chat 10)
Nốt trầm của bản tình ca
Nốt trầm của bản tình ca
Em đã có thể tự bước đi một mình
Em đã có thể tự bước đi một mình
Trong vệt nắng chiều
Trong vệt nắng chiều
Nhận bài viết mới mỗi ngày
Blogviet Blogradio trên mạng xã hội