Viết cho những ngày thu đơn phương (Teen chat 23)
Viết cho những ngày thu đơn phương (Teen chat 23)
Blog Radio 410: Có những ngày như thế ta lạc mất nhau
Blog Radio 410: Có những ngày như thế ta lạc mất nhau
Trăng cô đơn quá người ơi!
Trăng cô đơn quá người ơi!
Em đã đứng lên ở chính nơi anh đã bỏ em lại
Em đã đứng lên ở chính nơi anh đã bỏ em lại
Close to you
Close to you
Người giữ tuổi thanh xuân
Người giữ tuổi thanh xuân
Khi tuổi trẻ và người lạc mất nhau
Khi tuổi trẻ và người lạc mất nhau
Định nghĩa hạnh phúc của tôi
Định nghĩa hạnh phúc của tôi
Rồi chúng ta sẽ hạnh phúc, chỉ không cùng nhau thôi
Rồi chúng ta sẽ hạnh phúc, chỉ không cùng nhau thôi
Nhận bài viết mới mỗi ngày
Blogviet Blogradio trên mạng xã hội