16-06-2017 01:30:00

Có một sự thật rằng nếu bạn chỉ nói chuyện hoặc tiếp xúc với những người hay chán nản thì tâm trạng của bạn cũng dễ bị chán nản theo. Chẳng phải chúng ta đều biết đến câu "Gần mực thì đen gần đèn thì rạng" đó sao. Hãy nên tiếp xúc với những người lạc quan, bạn sẽ luôn vui vẻ và hào hứng ngay thôi.

back to top